АНАЛ III

Хошногоны нүх, шулуун гэдэсний амсар.

Ижил үг:

АНАЛ I

АНАЛ II