АНАЛ I

Анах үйлийн нэр, эдгэрэл: шархны анал (шарх аних нь).

Ижил үг:

АНАЛ II

АНАЛ III