АНАМАД

Анабад далай - Анамад мөрөн далай аль талаар урссан бэ? Монгол ардын аман дэлгэрэнгүй...