АНАР II

Ихэвчлэн хүрэн улаан, улаан, шаравтар өнгөтэй, олон талаар бадмаарагтай адил боловч, арай хүрэндүү буюу үзэмний шүүс дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АНАР I