АНАМ II

Агсан, ажээ гэх мэт үгийн бүтцэд орсон а- язгуурын үйл үгийн одоо цаг.

Ижил үг:

АНАМ I