АНГАР II

ангар ангар (а. Том том ангайх - Авга чээжийн хэлсэн зарлигаар аймшигтай хортноос гарав бид гэж ангар ангар инээлдээд элбэг дэлгэрэнгүй... Жангар; б. Цаг нөгцөөн дэмий сул үг ярих).

Ижил үг:

АНГАР I