АНГА III:

анга нүд (хүүхэн хараа).

Ижил үг:

АНГА I

АНГА II