АЖИН IV:
/ ургамал /

ажин бор ~ ажин буудай (мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, ууланд ургадаг өвс, цайны оронд хэрэглэнэ).

Ижил үг:

АЖИН I

АЖИН II:

АЖИН III: