АЖИН II:

ажин түжин (а. Нам гүм, чимээ аниргүй; б. Хөл хөдөлгөөн багатай), ажин түжин амьдрах дэлгэрэнгүй...

ажин түжин

а. Нам гүм, чимээ аниргүй; б. Хөл хөдөлгөөн багатай

ажин түжин амьдрах амар амгалан, нам тайван амьдрах
Ижил үг:

АЖИН I

АЖИН III:

АЖИН IV: