ажилтай айлын үнээнээс алтан цээжтэй тугал гарна
/ зүйр цэцэн үг /

хөдөлмөр бүхний уг үндэс гэсэн санаа