АЖИМ

Мэдэгдэм, мэдэгдэхүйц байдал, товойж харагдах дүрс: ажим чимээ (чихэнд сонсдом чимээ), ажим дэлгэрэнгүй... (нүдэнд харагдам юм), ажим сэжим [хоршоо] (хэрэг явдлын зах сэжүүр, ажиг сураг).

ажим чимээ чихэнд сонсдом чимээ
ажим юм нүдэнд харагдам юм
ажим сэжим хэрэг явдлын зах сэжүүр, ажиг сураг