АЖИЛЛУУЛАГЧ

1. Ямарваа техник хэрэгслийг ажиллуулдаг хүн: цахилгаан шат ажиллуулагч (цахилгаан шат ажиллуулдаг дэлгэрэнгүй...


2. Ажил олгогч хүн.