АЖИЛЛАГЧ

Ажил хөдөлмөр хийж буй хүн: хамт ажиллагч (ажил хамт хийдэг хүн) - Гэвч хамт ажиллагч бидний дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо.