АЖИЛЛАГААГҮЙ

Ажиллагаа муу, ажил хөдөлмөр ‎хийж гүйц‎этгэх аргагүй болсон - Одоо ингээд гадагш гарахын хооронд юу л дэлгэрэнгүй... С.Лочин.Сэтгэлийн өнгө.