АЖИЛЛАГААТАЙ

Ажиллагаа сайн, ажил гүйц‎этгэх чадвартай - Сайн ажиллагаатай гэж би одоо сар бүр алдалгүй гучин төгрөг авч дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Оддын дор., ажиллагаатай галт уул (сөнөөгүй галт уул).