ГАЖИХ

1. Аливаа юманд гажиг сууж хэвийн байдлаас өөр болох: сандал гажих (сандал мурийх), хаалга дэлгэрэнгүй... (хаалга чийг авч хаагдахаа болих), ширээ гажих (ширээ мурийх);


2. Хүн амьтны биеийн аль нэг эрхтэн хэвийн байрнаасаа хөдлөх: тархи гажих (тархи хөдлөх), хүүхэд гажих (эхийн хэвэл дэлгэрэнгүй...
3. Зорьсон зам шулуун биш болж, чигээ алдах; зам гажих (замаасаа гарч чигээ алдах) - Өмнөө ярайж буй хятад цэргийг үзмэгц Богд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.,

4. [шилжсэн] Зөрөх, зөрчих: бусадтай ам гажих (бусадтай ам зөрөх), дүрмээс гажих (дүрэм зөрчих), санаанаас дэлгэрэнгүй... (санаанаас зөрөх), сэдвээс гажих (сэдвээ өөрчлөх), үгнээс гажих (үгнээс зөрөх) - Aав ээжийн үгнээс гажих үр гэж байх уу. Л.Түдэв. Нүүдэл., хууль дүрэм гажих (хууль дүрэм зөрчих).

сандал гажих сандал мурийх
хаалга гажих хаалга чийг авч хаагдахаа болих
ширээ гажих ширээ мурийх
тархи гажих тархи хөдлөх
хүүхэд гажих эхийн хэвэл доторх ураг байрнаасаа хөдлөх
зам гажих замаасаа гарч чигээ алдах
бусадтай ам гажих бусадтай ам зөрөх
дүрмээс гажих дүрэм зөрчих
санаанаас гажих санаанаас зөрөх
сэдвээс гажих сэдвээс өөрчлөх
үгнээс гажих үгнээс зөрөх
хууль дүрэм гажих хууль дүрэм зөрчих