ГАЖУУ

1. Зан авир, санаа сэтгэл зөрүүд: гажуу зан (зөрүүд зан) - Гажуу занд нь гомдоод биеэ арай хийж дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга.,


2. Тойруу, муруй зам: гажуу зам (тойруу зам), тойруу гажуу [хоршоо] (а. Муруй, тэгш биш; б. Дөт биш, холуур);
3. Баримталбал зохих төв ёсноос зөрүү юм: гажуу дүгнэлт (зөрүү дүгнэлт), гажуу өнгө (гаж буруу өнгө), гажуу дэлгэрэнгүй... (тэрс үг), гажуу үзэгдэл (хэвийн бус үзэгдэл), гажуу хэлбэр (гаж буруу хэлбэр), гажуу суртал (буруу суртал), ёсноос гажуу (ёсноос этгээд) - Шударга нь гажуу булхайг даван дардаг ёстой. Б.Ринчен. Гүнж., гажуу зөрүү [хоршоо] (гажуу солиу) - Болдын адуу олон, тус тусаар салах гажуу зөрүү морьд бас нэлээд, толгой мэдэж, дураараа сарниж явах хөгшин гүү хэд бий. Ц. Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн., гажуу солиу [хоршоо] (а. Бусдаас ялгарам этгээд зан байдал; б. Буруу зөрүү) - Тангад улсын эр эм, гажуу солиу бач жигд оржээ. В.Инжаннаши. Хөх судар., гажуу ташимгай [хоршоо] (буруу) - Гажуу ташимгайгаар удирдах үндэс үүсгэл болмуй. В.Инжаннаши. Хөх судар., муруй гажуу [хоршоо] (гаж буруу).

гажуу зан зөрүүд зан
гажуу зам тойруу зам
тойруу гажуу а. Муруй, тэгш биш; б. Дөт биш, холуур
гажуу дүгнэлт зөрүү дүгнэлт
гажуу өнгө гаж буруу өнгө
гажуу үг тэрс үг
гажуу үзэгдэл хэвийн бус үзэгдэл
гажуу хэлбэр гаж буруу хэлбэр
гажуу суртал буруу суртал
ёсноос гажуу ёсноос этгээд
гажуу зөрүү гажуу солиу
гажуу солиу а. Бусдаас ялгарам этгээд зан байдал; б. Буруу зөрүү
гажуу ташимгай буруу
муруй гажуу гаж буруу