ГАЖУУД

Гажуу, этгээд: гажууд зан (этгээд зан), гажууд хэрэг (этгээд хэрэг), гажууд дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (а. Этгээд, ер бусын; б. Харилцан адилгүй, элэг буруу; в. Үг авдаггүй зөрүүд зан) - Зөрүүд гажууд зүсэн бүрийн ааштай хүнтэй ярьж байж одоо л хүн амьтантай ярьж чаддаг боллоо. П.Хорлоо. Багш.

гажууд зан этгээд зан
гажууд хэрэг этгээд хэрэг
гажууд зөрүүд~зөрүүд гажууд а. Этгээд, ер бусын; б. Харилцан адилгүй, элэг буруу; в. Үг авдаггүй зөрүүд зан