ГАДНАДАХ

Арай гадагшаа болох, гадна учир зохимжгүйдэх.