ГАДУУРЛАХ

Бусдыг шоовдорлож үзэх, адалж гадуурхах.