ГАДУУРХ

Гадна талаар байгаа юм: гадуурх ажил (а. Гэрийн бус ажил; б. Гадуур бусад байгууллагатай ярилцан дэлгэрэнгүй...