ГАДУУРХАНГУЙ

Гадуурхах аястай, гадуурхсан байдалтай.