ГАДУУРЧЛАХ

Гадуурлах: гадуурчилж үзэх (гадуурлах), гадуурчилж ялгах (гадуурхах) - Дээдэс дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., *нүдний нуух, шүдний мах мэт гадуурчлах (маш их гадуурхан үзэх гэсэн санаа).

гадуурчилж үзэх гадуурлах
гадуурчилж ялгах гадуурхах
нүдний нуух, шүдний мах мэт гадуурчлах маш их гадуурхан үзэх гэсэн санаа