ГАЖААГҮЙ

1. Гажаа байхгүй - Мань эр ямар ч чиг авалгүй тулгуур хөл босгоод, бэхэлгээ хийхэд хажуу тийшээгээ өчүүхэн ч дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;


2. Гажаа багатай.