ГАЖААХ

1. Юманд гажиг суулгаж, хэвийн байдлаас нь өөр болгох: хаалга гажаах (хаалга гажуулах, хаагдахгүй дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны биеийн аль нэг эрхтэнг хэвийн байдлаас нь хөдөлгөх: хүүхдээ гажаах (жирэмсэн хүн хүүхдээ хэвийн байрлалаас нь дэлгэрэнгүй...
хаалга гажаах хаалга гажуулах, хаагдахгүй болгох
хүүхдээ гажаах жирэмсэн хүн хүүхдээ хэвийн байрлалаас нь хөдөлгөх