ГАЖИЛТ

1. Гажих үйлийн үр дүнг заасан нэр: хэл зүйн дүрмийн гажилт (хэл зүйн дүрмийн заалтын хэмжээнээс дэлгэрэнгүй...


2. Дэлхийн гүдгэр хэлбэрийн гадаргыг хавтгай дээр буулгахад хэлбэр хэмжээ жинхэнэ байдлаас өөрчлөгдөн зурагдах явдал. 

хэл зүйн дүрмийн гажилт хэл зүйн дүрмийн заалтын хэмжээнээс ангид
соронзон гажилт соронзон гажиг