ГАЖИГ

1. Аливаа шулуун юм хэвийн хэмжээнээс өөрчлөгдөж хазайж мурийсан нь: авианы гажиг (авиа хэвийн дэлгэрэнгүй...


2. Юмны гажсан хэсэг;
3. Согог, гэм: зүрхний гажиг (зүрхний согог), харааны гажиг (харааны согог), мэдрэлийн гажиг дэлгэрэнгүй...
4. Гажуу, гажууд; гажиг зожиг [хоршоо] (бусадтай таарамжгүй, ганцаараа), гажиг зөрүүд [хоршоо] (үг авдаггүй, этгээд дэлгэрэнгүй...
авианы гажиг авиа хэвийн хэмжээнээс өөрчлөгдөж хэлэгдэх нь
модны гажиг модны муруй
өсөлтийн гажиг өсөлтийн явцад гарах хэвийн бус үзэгдэл
соронзон гажиг дэлхийн соронзон талбайнууд хэвийн хэмжээнээс илүү дутуу болсон нь
зүрхний гажиг зүрхний согог
харааны гажиг харааны согог
мэдрэлийн гажиг мэдрэлийн согог
гажиг зожиг бусадтай таарамжгүй, ганцаараа
гажиг зөрүүд үг авдаггүй, этгээд зөрүүд