ГАЖИГТАЙ

1. Гажаас ихтэй;


2. Гаж буруу, эмгэг согогтой - Энэ үг хоромхон зуур хүн болгонд хүрч, Тулга бол мэдрэлийн гажигтай гэдэгт эргэлзэх амьтангүй болов. дэлгэрэнгүй...