ГАЖИД

Гажуу зүйл, гаж - Гaдаадаас халдах гай зэтгэргүй жаргаад, дотоодоос эвдэх гажид тэрслүүгүй жаргаад сууна даа. дэлгэрэнгүй...