ГАЖИЛ

Гажих үйлийн нэр, гажаа, гажаас: сөрөг гажил (гаж буруу).