ГАЖААС

Гажаа, гажиг: хаалганы гажаас (хаалганы гажаа тээглээ) - Хаалганы гажаас сайн гараагүй болохоор дэлгэрэнгүй... Яриа.