ГАЖАА I

Хэвийн байдлаас гажиж эвгүй болсон байдал: гажааг нь гаргах (гажиж эвгүй болсны нь засах), дэлгэрэнгүй...

гажааг нь гаргах гажиж эвгүй болсны нь засах
тэрэгний гажаа тэрэгний дугуй гажиж сэнсэрсэн нь
хаалганы гажаа хаалга чийг авснаас хаагдахгүй болсон нь
цонхны гажаа цонхны жааз чийг авснаас гажиж мурийсан нь
Ижил үг:

ГАЖАА II