ГАЖ I

1. Бусдаас тэс өөр, этгээд, хэвийн биш: гаж зан (этгээд зан), гаж зөрүү (тэс өөр), дэлгэрэнгүй...


2. Юмны өө сэв, гажаа - Гажтай модоор юм хийхэд хэцүү. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

гаж зан этгээд зан
гаж зөрүү тэс өөр
гаж донтон хэвийн биш этгээд
гаж согог ердийн бус эмгэг согог
гаж томрол гар хуруу, тавхай, нүүрний хэсэг хэт томорч бодисын солилцоо хямардаг дотоод шүүрлийн өвчин
гаж үг этгээд үг
гаж үзэл хэвийн биш үзэл
гаж явдал этгээд явдал
гаж буруу этгээд, зөв биш
этгээд гаж зан авир, байр байдал бусдаас тэс өөр
Ижил үг:

ГАЖ II