ГАДУУРХУУ

Гадуурхаг байрын, гадуурхаг байдал гаргадаг: гадуурхуу байдалтай (гадуурхаг байдал гаргадаг), дэлгэрэнгүй...

гадуурхуу байдалтай гадуурхаг байдал гаргадаг
гадуурхуу зан гадуурхаг байрын зан
гадуурхуу хүн гадуурхах байдал гаргадаг