ГАДУУРХАХ

Өөриймсөг бус байдлаар хандах, нүд үзүүрлэх, ад үзэх, шоовдорлох - Ер нь түүнийг ард үзэлтэй гэж гадуурхах дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., гадуурхан гомдоох (нүд үзүүрлэн гомдоох), гадуурхан үзэх (өөрт үл хамаатуулан ад шоо үзэх, илүү үзэх), хавчин гадуурхах (ад шоо үзэж өөнтөглөх), гадуурхах дотуурхах [хоршоо] (бусдыг алагчлан үзэх).

гадуурхан гомдоох нүд үзүүрлэн гомдоох
гадуурхан үзэх өөрт үл хамаатуулан ад шоо үзэх, илүү үзэх
хавчин гадуурхах ад шоо үзэж өөнтөглөх
гадуурхах дотуурхах бусдыг алагчлан үзэх