ГАДУУРХАЛ

Гадуурхах үйлийн нэр: гадуурхлыг арилгах (гадуурхан үзэх үзлийг зогсоох), гадуурхлыг дэлгэрэнгүй... (гадуурхан үзэхийг тэвчих) - Колоничлогчдын дарлал, доромжлол, гадуурхлыг тэсвэрлэж олон жил болсон. “Үнэн”сонин.

гадуурхлыг арилгах гадуурхан үзэх үзлийг зогсоох
гадуурхлыг тэсвэрлэх гадуурхан үзэхийг тэвчих