ГАДУУРХАМТГАЙ

Гадуурхах нь олонтоо, байнга гадуурхаж байдаг: гадуурхамтгай зангүй (хүнийг ад үздэггүй) - Айлын дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.