ГАДУУРХАГЧ

Гадуурхан үздэг хувь хүн, улс орон, олон нийтийн байгууллага: арьс өнгөөр гадуурхагч (арьс өнгөөр дэлгэрэнгүй...