ГАДНАХ

1. Ямар нэг юмны гадна орших зүйлд хамаатуулах юм: гэрийн гаднах (гэрийн гадна байх), дэлгэрэнгүй...


2. Өнгөн тал - Гаднах хөрснөөс нь эхлэн шинждэг юм. Б.Бааст. Алтайн цэцэг.,
3. Гадаад байдал - Гаднах байдлаараа агьтай ойролцоо боловч химийн найрлага, ургах байдлын хувьд нэлээд ялгаатай байдаг билээ. дэлгэрэнгүй...

гэрийн гаднах гэрийн гадна байх
байшингийн гаднах байшингийн гадаа байгаа
хилийн гаднах хилийн гадна байх, хилийн чанадад байх