ГАДУУР

1. Юмны гадна талаар хэрэглэх юм: гадуур бүрээс (монгол гэрийн дээвэр, туурганы гадна талаар нөмөргөх дэлгэрэнгүй...


2. Ойр, дэргэдүүр: гэрийн гадуур (гэрийн ойр) - Нар жаргаж, голын дагуу байгаа айлуудын гадуур адуу, үхэр бөөн бөөнөөр дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.,

3. Үл дотносох: гадуур санах (гадуур үзэх), гадуур үзэх (гадуурхан үзэх, гадуурхах);
4. Тухайн юмнаас ангид, гажуу байх: ёс заншлаас гадуур (ёсноос ангид, ёс заншилд нийцэхгүй), төлөвлөгөөнөөс гадуур дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Гадаа явах, сэлгүүцэх; гадуур гарах (гадаа явах, салхинд явах), гадуур сэлгүүцэх (гадаа сэлгүүцэх, дэлгэрэнгүй...
гадуур бүрээс монгол гэрийн дээвэр, туурганы гадна талаар нөмөргөх цагаан бүрээс
гадуур дэгээ учраа бөхийнхөө хөлийн гадна талаар өөрийн хөлийг орхиж дэгээдэн татах монгол бөхийн мэх
гадуур өмд дотуур өмдний гадуур өмсөх хувцас
гадуур хувцас хувцасныхаа гадуур давхарлан өмсөх хувцас
гадуур хүрээ гадна талын хүрээ
гадуур цамц дотуур хувцасны гадуур өмсөх цамц, хүрэм
гадуур тамир а. Биеийн хүч чадал; б. Хуурамч зан
гэрийн гадуур гэрийн ойр
гадуур санах гадуур үзэх
гадуур үзэх гадуурхан үзэх, гадуурхах
ёс заншлаас гадуур ёсноос ангид, ёс заншилд нийцэхгүй
төлөвлөгөөнөөс гадуур төлөвлөгөөнөөс ангид
хичээлээс гадуур хичээлээс ангид, хичээлийн бус цагаар
хуулиас гадуур хуулиас ангид, хуульд хамаарахгүй, хууль зөрчсөн
ажлын цагаас гадуур ажлын бусад цагаар
гадуур бодохгүй а. Гадуурхах сэтгэлгүй; б. Хоёр сэтгэлгүй, нэгэн зүгт чин санаатай
гадуур гарах гадаа явах, салхинд явах
гадуур сэлгүүцэх гадаа сэлгүүцэх, гудамжаар сэлгүүцэх
гадуур тэнэх гэртээ тогтохгүй гадуур хэсэх
гадуур дотуур а. Гадаа болон дотор; б. Ойр зуур