ГАВЛАН II
/ амьтан /
Агталсан эр тахиа.
Ижил үг:

ГАВЛАН I