ВАГОН

1. Төмөр замаар ачаа, зорчигч зөөвөрлөн явахад зориулсан тээврийн хэрэгсэл: ачааны вагон (ачаа ачих дэлгэрэнгүй...


2. Аж ахуйд зориулан хэрэглэх ганц тэргэнцэр маягийн бэсрэг вагон: вагон гэр (бэсрэг вагон), вагон контор (вагоноор дэлгэрэнгүй...
3. [этгээд] Хорих газарт зэрэгцээ өрөөний хооронд юм дамжуулж холбоо барих нүх.

ачааны вагон ачаа ачих зориулалттай вагон
задгай вагон ачааны хашлагагүй тэвштэй вагон
зөөлөн вагон суудал, ор зэрэг нь зөөлөвчтэй тохилог суудлын вагон
суудлын вагон зорчигч тээврийн вагон
хатуу вагон суудал ор зэрэг нь зөөлөвчгүй, суудлын вагон
шуудангийн вагон захидал шуудан тээвэрлэх зориулалттай вагон
вагоны үйлчлэгч төмөр замаар зорчин яваа хүмүүст үйлчлэх ажилтан
вагон гэр бэсрэг вагон
вагон контор

вагоноор хийсэн ажлын байр

хагас вагон

хоёр буландаа хавтсан хаалгатай, шаландаа буулгах нээлхийтэй, дээрээсээ задгай дөрвөлжин хайрцаг маягийн хашлага бүхий ачааны вагон

хөргүүрт вагон

жимс, загас, мах, цөцгийн тос зэрэг амархан муудах хүнсний бүтээгдэхүүн зөөвөрлөх вагон