ВАЙДАРБА

Эртний Энэтхэгийн уран зохиолын нэг гол чиглэл. Зохист аялгууч Дандины баримталдаг сургууль, энэ чиглэлийнхэн чухалд дэлгэрэнгүй...