ВАЙДУРИ

Вайдурьяа - Алтан мэт вайдури эрдэнээр... Зуун билиг.