ВАЙДУУ

Ай хө, зээ хө гэсэн утга бүхий аялга үг - Үхэхүйд хүрвэл зээ нь вайдуу хойд мөрөө хичээлтэй. дэлгэрэнгүй...