ВАКЦИНЖУУЛАХ

1. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, тусгай тариагаар тарих;


2. Мөнхүү тариа, бэлдмэлээр хангах: вакцинжуулах ажил (халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж тусгай тариа бэлдмэлээр хангах нь) - дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.