ВАМЛИ

Баймали буу - Манжийн хар цамцтай, усан вамли буутай, омог ихтэй цэргүүд дайралджээ. Ж.Дүгэрсүрэн. Геологийн дурсамж.