ВАН I

1. Эрх хүч, чадал;


2. Авшиг.

Ижил үг:

ВАН II