ВАЛЬС

1. Хөгжмийн аянд хос хосоор аажимхан эргэлдэн бүжих бүжиг, айзмын хэмжээ нь дөрөвний гурав: вальс дэлгэрэнгүй... (вальс бүжиглэх), вальс эргэх (вальс бүжиглэх) - Хөгжмийн аялгуунд вальс эргэж, сэтгэлийн үгээ шивнэнхэн, торомгор алаг нүдийг нь ширтэн талимаарч явах сан. С.Лочин нар. Галтай залуу нас;


2. Уг бүжигт зориулсан хөгжмийн зохиол, бүтээл: вальс сонсох (вальс бүжгийн ая сонсох), вальс эгшиглэх (вальс дэлгэрэнгүй...
вальс хийх вальс бүжиглэх
вальс эргэх

вальс бүжиглэх

вальс сонсох вальс бүжгийн ая сонсох
вальс эгшиглэх

вальс бүжгийн аялгуу гарах