ВАКЦИН

Халдварт өвчнөөс сэргийлэн хамгаалах тусгай бэлдмэл, тарилга: вакцин өгөх (халдварт өвчнөөс хамгаалах дэлгэрэнгүй...

вакцин өгөх халдварт өвчнөөс хамгаалах тусгай бэлдмэл өгөх
вакцин хийлгэх

халдварт өвчнөөс хамгаалж тусгай тариа хийлгэх